2019-02-28 14:51:22

Zadatci za vježbu (poluga, tlak i ravnoteža) kao priprema za provjeru

7. razredi mogu preuzeti zadatke za vježbu (poluga, tlak i ravnoteža) kao pripremu za provjeru.


VI. osnovna škola Varaždin