2021-07-13 12:45:49

Konačni objedinjeni popis udžbenika i radnih bilježnica s izvorima financiranja za šk. god. 2021.-2022.

Poštovani roditelji, 

u privitku ove obavijesti prilažemo konačni jedinstveni popis odabranih udžbenika i radnih bilježnica za šk. god. 2021.-2022. koji uključuje tko financira i nabavlja koju radnu bilježnicu.

Temeljem naknadne obavijesti iz Grada Varaždina, Grad je dopunio načine financiranja radnih bilježnica u smislu povećanja standarda što je opisano u nastavku obavijesti.

U školskoj godini 2021./2022. u uporabi će biti: udžbenici iz Kataloga odobrenih udžbenika za osnovnu školu za šk. god. 2021./2022..

Svi učenici dobivaju od MZO-a besplatne udžbenike za sve redovne i izborne predmete. Sukladno članku 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.) sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnoga proračuna vlasništvo su škole, a postupanje s njima je regulirano Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).

Grad Varaždin financira nabavu dodatnih obrazovnih materijala: radnih bilježnica za sve redovne predmete, kutije za tehničku kulturu te geografski atlas.

Roditelji samostalno nabavljaju radne bilježnice za izborne predmete (vjeronauk za 1., 2. 3., 4. i 5. razred, drugi strani jezik za 4., 5., 6., 7. i 8. razred te informatiku za 1., 2., 3. i 4. razred), likovnu mapu, opremu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te potreban pribor za pohađanje nastave.

Učenicima koji se od ove školske godine uključuju u francuski jezik roditelj samostalno kupuju radne bilježnice. Učenici koji od ove školske godine nastavljaju izbroni francuski u 6. i u 7. razredu ne kupuju već koriste postojeće radne bilježnice. 

Učenicima koji nemaju prebivalište na području grada Varaždina, roditelji samostalno nabavljaju druge obrazovne materijale.

Način i vrijeme podjele udžbenika i drugih obrazovnih materijala te potpisivanje Izjave o prihvaćanju obveze vraćanja udžbenika bit će objavljen naknadno na mrežnim stranicama škole.

Popisi udžbenika i drugih obrazovnih materijala nalaze se u priloženim dokumentima.


VI. osnovna škola Varaždin