2021-09-05 18:02:02

Protokol organizacije nastave VI. osnovne škole Varaždin u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022.

Protokol organizacije nastave VI. osnovne škole Varaždin u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022. dostupan je u nastavku.

Protokol organizacije nastave VI. osnovne škole Varaždin


VI. osnovna škola Varaždin