2021-09-06 15:20:00

Odluka Stožera Civilne zaštite Grada Varaždina vezano uz nošenje maski

Odluka Stožera Civilne zaštite Grada Varaždina vezano uz nošenje maski je u nastavku. 

Stožer civilne zaštite Grada Varaždina kao nadležni lokalni Stožer za područje Grada Varaždina utvrđuje da učenici osnovnih škola od 5. razreda s područja Grada Varaždina i njihovi učitelji/nastavnici/stručni suradnici ne moraju obavezno nositi zaštitne maske u učionici za vrijeme trajanja nastave, osim za one koji to žele, a uzimajući u obzir slijedeće okolnosti slučaja:

da su ravnatelji I. do VII. osnovne škole u Varaždinu i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar dali zahtjeve da se za vrijeme nastave u učionicama ne nose maske,

da je osnivač Grad Varaždin suglasan o ne nošenju maski za vrijeme nastave u učionicama,

da su maske obavezne u svim ostalim situacijama utvrđenim uputama i preporukama HZJZ,

da će se pratiti epidemiološka situacija i u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije da će se odluka o nenošenju maski za vrijeme nastave revidirati u najkraćem mogućem roku.

Ova odluka se primjenjuje od 7. rujna 2021. godine.


VI. osnovna škola Varaždin