2021-10-13 16:42:32

4.a obilježio Dječji tjedan

Učenici 4.a odlučili su da Dječji tjedan grada Varaždina obilježe izradom plakata s dječjim pravima.

Prvo su u grupama odlučili koja su prava po njihovoj prosudbi najvažnija za njih. Tekstom i crtežom su upisali i ucrtali svako pravo. Na kraju su zajednički izradili od nacrtanih crteža plakat. Nastanak tog plakata možete vidjeti u albumu sa slikama.

 


VI. osnovna škola Varaždin