2023-09-25 13:36:15

Ispravak ponuda 9., 10., 15., 16., 18. Javnog poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevnih i jednodnevnih stručnih ekskurzija u šk. god. 2023./2024.

Ispravak ponuda 9., 10., 15., 16., 18. Javnog poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevnih i jednodnevnih stručnih ekskurzija u šk. god. 2023./2024. dostupan je u nastavku i privitku. 

U privitku je ispravak ponuda za jednodnevne stručne ekskurzije pod rednim brojem 15. i 18. Rok za dostavu ponuda je 4.10.2023 do 15:00 sati, a otvaranje ponuda je 10.10.2023 u 13:15.

 

U privitu je ispravak ponud za višednevne stručne ekskurzije pod rednim brojem 9., 10. i 16. Rok za dostavu ponuda je 5.10.2023 do 15:00 sati, a otvaranje ponuda je 11.10.2023 u 13:15.

 


VI. osnovna škola Varaždin