2023-10-05 10:46:00

Osiguranje učenika u školskoj godini 2023.-2024.

Osiguranje učenika se u školskoj godini 2023.-2024. provodi preko osiguravajuće kuće Croatia osiguranje. Dokumentacija je u privitku. 


VI. osnovna škola Varaždin