2023-10-28 13:39:00

Prva prodajna izložba učeničke zadruge

Između 25.10. i 27.10.2023. održana je 1. prodajna izložba učeničke zadruge "Šestica".

U jutranjim satima, točnije između 8 i 12 sati, mogli ste u glavnom holu škole pronaći radove vrijednih ruku naših zadrugara. 

Na izložbi su se prodavali mnogi radovi: anđeli, posudice, vrećice, križevi, a u izložbu su i uključene biljke. Učenici koji su prodavali proizvode, pospješili su svoje poduzetničke vještine, a sva zarada usmjeriti će se kupovini materijala za daljni rad!

Hvala svima koji ste nas posjetili!

Vidimo se na idućoj prodajnoj izložbi...


VI. osnovna škola Varaždin