2023-11-11 08:55:00

Sveti Martin (Martinje)

Sveti Martin, katolički svetac, biskup grada Toursa, prvi svetac koji nije bio mučenik, a ima i svoj liturgijski blagdan(Martinje), prvi svetac zaštitnik Francuske.

Spomendan mu je 11.studenog , na datum njegova pogreba (397.godine ).

 

El Greco, Sveti Martin

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/El_Greco_-_San_Mart%C3%ADn_y_el_mendigo.jpg/300px-El_Greco_-_San_Mart%C3%ADn_y_el_mendigo.jpg

 

Zaštitnik je  vinara, vinogradara, vojnika, konjanika, izliječenih alkoholičara, uzgajivača konja i gusaka, Švicarske papinske garde, mnogih mjesta u Evropi.….

Martinje ili blagdan svetog Martina je dan koji se diljem srednje Europe slavi u skladu s tradicijom i mnogim običajima.

 

Rođen-316.g  Savaria

Preminuo-8.studenog 397.g  Candes

Slavi se u: Rimokatoličkoj Crkvi, Istočne Crkve, Anglikanska Crkva i u Liturgijskoj Crkvi.

 

Grob sv. Martina u kripti bazilike u Toursu. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Tombeau_de_Saint-Martin_de_Tours.jpg/330px-Tombeau_de_Saint-Martin_de_Tours.jpg

 

U sjevernoj Hrvatskoj i Sloveniji na dan sv. Martina se njeguje tradicionalni pučki običaj simboličkog prevođenja mošta u mlado vino, krštenje vina odnosno blagoslov vinograda. U mjestima u kojim je sveti Martin  zaštitnik priređuju se najveće tradicionalne glazbene i folklorne zabave na gradskim trgovima.

Posebno velika slavlja su u Svetom Martinu na Muri, Požegi, Kutjevu, Velikoj Gorici, Dugom Selu ,Sv. Ivanu Zelini i brojnim drugim mjestima.

Sveti Martin je bio sin rimskog tribuna u Savariji, današnji Sambotel u Mađarskoj. Djetinjstvo je proveo uz oca u jednom vojnom garnizonu u Paviji .

Protiv njegove volje, unovačili su ga u carsku gardu.

Jednom se usred zime, našao pred vratima grada Amiensa u Galiji te susreo siromaha prosjaka, koji je od njega zatražio milostinju. Nemajući kod sebe novaca, a gledajući prosjaka kako se smrzava, odrezao je polovicu svoga vojničkoga plašta i dao mu da se zaogrne. Sljedeće je noći usnio san vidjevši samoga Gospodina, zaogrnuta u polovicu plašta, koji mu je govorio: "Ovim me je plaštom zaogrnuo Martin."

 

Dina Harapin, 8.b

VI. osnovna škola Varaždin

 

Poveznica koja je korištena kroz ovo istraživanje:

https://hr.wikipedia.org/wiki/Sveti_Martin#Bibliografija


VI. osnovna škola Varaždin