preskoči na sadržaj

VI. osnovna škola Varaždin

Login

 

Školska obilježja

Himna škole (mp3)

Vizija, misija, vrijednosti

Vision, mission, values


CD dječjeg zbora "Varaždinski Slavuji"
BiH

Citati

GIF

Brojač posjeta...

Ispis statistike od 22. 10. 2013.

Ukupno: 3016965
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Javni poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevnih i jednodnevnih stručnih ekskurzija u šk. god. 2023./2024.
Autor: Mario Stančić, 22. 9. 2023.

Javni poziv turističkim agencijama za organizaciju višednevnih i jednodnevnih stručnih ekskurzija u šk. god. 2023./2024. dostupan je u nastavku.


Rok dostave ponuda je 4.10.2023. godine do 15:00 sati.

Razmatranje ponuda održat će se u školi dana 10.10.2023. u 13:15 sati.

 

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije,

b) dokaz o registraciji turističke agencije sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu (preslika rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu ili uvid u popis turističkih agencija koje na svojim mrežnim stranicama objavljuje ministarstvo nadležno za turizam).

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine za slučaj nesolventnosti (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu),

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

3. U slučaju da se poziv objavljuje sukladno čl. 13. st. 12. Pravilnika, dokaz iz točke 2. dostavlja se sedam (7) dana prije realizacije ugovora .

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima,

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine.

2) Ponude trebaju biti:

a) u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu i obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili sukladno posebnim propisima,

b) razrađene prema traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom za pojedinog učenika.

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene poštom na školsku ustanovu do navedenoga roka (dana i sata), odnosno e-poštom ako se postupak provodi sukladno čl. 13. st. 13. ovoga Pravilnika.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike te ne smije upisati naziv objekta u kojemu se pružaju usluge smještaja sukladno posebnome propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti (npr. hotela, hostela i dr.).

5) Potencijalni davatelj usluga ne može dopisivati i nuditi dodatne pogodnosti.

Temeljem odluke Vijeća roditelja VI. osnovne škole Varaždin traži se:

  • Ako više razrednih odjela sudjeluje u istoj realizaciji u različitim terminima ponuda treba biti jedinstvena za školu.
  • Uz ponudu dostaviti na uvid (jedinstveno - vrijedi za sve zaprimljene ponude ako se odabrani davatelj usluga javlja na više ponuda):
  • Potvrdu o nepostojanju poreznog duga
  • BON 2
  • Potvrdu da se protiv poslovnog subjekta ne vodi stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe.
  • Neće se razmatrati ponude poslovnih subjekata čiji su poslovni računi u blokadi, kod kojih postoji porezni dug, te nad kojima se provodi stečajni postupak ili predstečajna nagodba.
  • Da se sa odabranim davateljem usluga ugovor sklapa na način da se 90% troškova plaća unaprijed, a 10% po završetku usluge ukoliko je ona realizirana prema ponudi.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju