preskoči na sadržaj

VI. osnovna škola Varaždin

Login

 

Školska obilježja

Himna škole (mp3)

Vizija, misija, vrijednosti

Vision, mission, values


CD dječjeg zbora "Varaždinski Slavuji"
BiH

Aktualno


Prvi dan nastave

Tražilica

Citati

GIF

Brojač posjeta...

Ispis statistike od 22. 10. 2013.

Ukupno: 2872107
Upisno područje

VI. osnovna škola Varaždin

Dimitrija Demetra 13,

42 000 Varaždin


Prikaži VI. osnovna škola, Varaždin na većoj karti

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA« Broj 3/2021.

Na temelju članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 37. sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine, donosi IZMJENE I DOPUNE Prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina

Članak 4. mijenja se i glasi:

Upisno područje VI. osnovne škole Varaždin obuhvaća sljedeće ulice i trgove: Ulica Antuna Branka Šimića, Ulica Antuna Handžića, Ulica braće Radić od Ulice Franje Galinca (od broja 64), Ulica Braće Slukan, Ulica Dimitrije Demetra, Ulica Dobriše Cesarića, Ulica Dragutina Rakovca, Ulica 22. rujna 1991., Ulica Đure Sudete, Ulica Ferde Livadića, Ulica Frana Galovića, Ulica Gabrijele Horvat, Ulica Hrvatskih branitelja, Ulica Irme Gorzo, Ulica Ivana Rangera, Ulica Ivana Trnskog, Jalkovečka ulica, Ulica Josipa Kraša, Ulica Josipa Pupačića, Ulica Jurja Križanića od Ulice Franje Galinca do Ulice braće Radić (brojevi 37 do 122A, izuzev brojeva 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 i 54), Ulica Katarine Patačić, Ulica Luke Botića, Ulica Marije Jurić-Zagorke, Ulica Marije Vidović, Ulica Marina Držića, Ulica Matka Laginje, Ulica Milke Trnine, Ulica Miroslava Krleže od Ulice Krešimira Filića do Jalkovečke ulice (brojevi 3 do 46, izuzev brojeva 4, 6 i 8), Ulica Perice Bjelčića, Ulica 104. brigade, Splitska ulica, Šibenska ulica, Ulica Tina Ujevića od Ulice Krešimira Filića do Jalkovečke ulice (brojevi 10 do 56, izuzev brojeva 11A, 11B, 13 i 15), Trogirska ulica, Vidovečka ulica, Ulica Vinka Međerala, Ulica Vinka Žganca, Ulica Vladimira Vidrića, Zadarska ulica, Ulica Zinke Kunc.

 
Prosječna udaljenost od roditeljskog doma do Škole je 1 km, a najveća 4 km za područje Grada. Školu također pohađaju učenici s područja Hrastovljana, Kućan Marofa i Jalkovca.

 
preskoči na navigaciju